อินเอียบีทสอนทำเพลงตั้งแต่พื้นฐานด้วยโปรแกรมทำเพลงยอดนิยม Ableton Live สามารถทำเพลงจนจบด้วยคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเบสิคโปรดิวเซอร์

Music Producer Full Course

Course Overview : 

 

Learn the basics of making music on a computer. And the process of making Music Production every detail Through Ableton Live 10 software, allowing students to understand the basic elements of making music, including making Wave Edit, Remix and Mash Up, as well as using MIDI and all music theory. Without limiting any genre In order to be able to be used in the production of various audio media

Learn the basic structure of the chord notes as well as the music structure. And placing all music lines In order to fit all the music genres that students need Including choosing sound or mixing sounds to suit the music genre

 

In this course, students will learn about recording audio with Live music equipment, including recording vocals, guitar, bass and others, as well as the basis for sound balance and mixing and mastering In addition, understanding various systems Of all types of electronic music making equipment

 

The Music Producer Full Course is a course that Inia Beat has developed and improved to be in line with the latest electronic music technology available today. The content of the course covers the latest version of Ableton Live software. The instructor team has more than 10 years of teaching experience in Ableton Live.

Course Detail :

 

Course time: 12 sessions, 2 times per week / 3 hours per session (use the practice room and equipment throughout the course Without additional costs)

 

Price: 33,500 baht (All inclusive price)

What's Included :

 

 1. Learn the basic structure of music. And various elements in the song

 2. Learn the basics of audio systems and equipment for making music.

 3. Learn to use in depth in the Session View page.

 4. Learn Warp Mode that is suitable for different types of sounds.

 5. Learn the basics of keys

 6. Learn to create a loop

 7. Learn how to edit audio and create music with Audio File or audio.

 8. Learn to do Automation

 9. Learn music compilation techniques

 10. Learn to use in depth on the Arrange View page.

 11. Learn Audio Effect such as Auto Filter

 12. Learn the basics of MIDI systems and the use of MIDI systems.

 13. Fresh drum writing techniques And synthetic drums, including putting the Groove to the drum

 14. Learn to use the Ableton Instrument "Drum Rack"

 15. Learn to use the Ableton Instrument "Simpler"

 16. Learn to choose the drum set. And mixing drum sounds

 17. Learn how to create Bass Line and sound mixing techniques.

 18. Knowing how to create chords and making melody

 19. Learn to use the Ableton Midi Effect

 20. Sound selection to match the genre

 21. Learn how to prepare a room for audio recording and audio mixing.

 22. Learn how to edit the acoustic of the room and equipment.

 23. Learn to setup devices From speaker setting to Calibrate Monitor

 24. Equipment preparation And the process of setting up before recording

 25. Vocals recording techniques And other equipment such as Guitar, Bass, Synth

 26. Learn to work with Hardware Synth

 27. Learn to manage vocals, including EDIT and tuning vocals.

 28. Learn to balance the sound from the Level setting to the Pan.

 29. Learn to balance musical instruments with sound frequencies.

 30. Using EQ for designing, repairing sound and balance sounds

 31. Learn to control dynamic sound with Compresser.

 32. Send / Return Effect and Effect Reverb, Delay

 33. Basics of how to make Mastering music to match the platform that we will release music.

ห้องเรียนที่ถูกออกแบบมาสำหรับการทำเพลงดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะ มีอุปกรณ์รุ่นใหม่ล่าสุดให้ผู้เรียนได้ใช้งานกัน เรียนทำเพลงในหลักสูตร Music Producer
บรรยากาศห้องเรียนหลักสูตรเบสิคโปรดิวเซอร์ อินเอียบีทเรียนทำเพลงเป็นกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้ฟังเพลงของผู้เรียนคนอื่นๆด้วย

"  พรสวรรค์กับพรแสวง  

คนเรามีพรสวรรค์มากน้อยไม่เท่ากัน

แต่พรแสวงคือการที่เราสามารถ

ลงมือทำได้จริง  "
คุณเต้น นักเรียนคลาส Music Producer

Note :
 • The school has a set of computers and electronic music equipment for each student.

 • Students can bring personal computers or other electronic music devices. Can be used to study

 • Students do not need to have a background in music.

 • Less than 4 students in a group. There are separate equipment to be set. Can open the course in case there are more than 2 students 

 • Must register and pay in advance at least 7 days before the course starts.