คอร์สสอนการทำเพลงด้วย Ableton Push สอนการใช้งานตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึงสามารถใช้งานได้อย่างมืออาชีพ

Ableton Push Course 

Course Overview :

 

Ableton Push Music Teaching Course This course allows students to learn Ableton Push's work from basic to advanced. In the course of the course, focus on the content of using Ableton Push for making music, creating samples, using Pad Drum, including making Mixing & Balance and applying Ableton Push in the Live Performance. Use Ableton Live to connect with Ableton Push as well.

 

(This course, students do not need any software and music basics.)

    

Course Detail :
 

Duration: 12 hours, 2 times per week / 3 hours per session

(This course is suitable for those who are learning to drill down to use Ableton Push.)

 

Price: 5,000 baht (learners need to have their own Ableton Push To be used in practice And review the lesson each time)

What's Included : 
 • Learn to browse and import audio files into the device.

 • Learn to design rhythm in various ways.

 • Learn about Audio recording with Ableton Push

 • Understand Pad / Cue Point Drumming

 • Real time drum recording

 • Learn Step Sequencing and Melodies

 • Drum stroke technique

 • Understand the operation of the notes and the music scale

 • Learn about creating music chords.

 • Learn Sampling through Ableton Push

 • Learn about Synthesis on Ableton Push

 • Control and use in the mixer

 • Control and use in the Live Performance section

 • Learn about the Arrange and the structure of the song.

 • Learn to use the 64-button Pad and learn about sound design.

 • Learn and experiment with various plugins

 • Learn the secrets and various Shotkey of Push.

 • Learn how to set up to be used with other MIDI controllers.

 • Learn how to use with Ableton Live 10

หลักสูตร Ableton Push คอร์สสอนการใช้งานเชิงลึกบน Ableton Push โดยเน้นการปฏิบัติจากอุปกรณ์จริง เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์เรียนรู้สูงที่สุด
คอร์สสอนการใช้งาน Ableton Push แบบเจาะลึกโดยเนื้อหาเน้นสอนการนำไปใช้งานจริง ทั้งการทำเพลง และ การเล่น Live Performance
Note :

 

 • The school has Ableton Push 2 for use in training and connecting with various devices. To be practical.

 • Students can bring Push 1 to study, but in the course, there will be many functions that focus on Push 2.

 • Study in groups Each group of up to 4 people can open the course if there are more than 2 students.

 • Software for using Ableton Live10. The school has computers to use. Or learners can use Notebook to study

 • Enroll at least 7 days in advance before the class opens.

 

Book Class : 095-950-7590