เรียน Launchpad อย่างมืออาชีพ สอนการใช้งานตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึงสามารถใช้งานได้อย่างมืออาชีพ

Launchpad  (Special Course)

Course Overview :

 

Learn how to use Novation Launchpad for all functions, including Launchpad Pro, Launchpad S, Launchpad Mini, detailed instruction.

 

 

Learn how to use Ableton Live to be used in conjunction with the Launchpad for use in sound settings. Graphic&Color set in each button Easy to understand in InEarBeat style

 

Learn the basics of creating a form in a professional and personal launchpad style. Teach basic usage Until the actual use can be performed

    

Course Detail :
 

Duration: 12 hours, 2 times per week / 3 hours per session (use the practice room and other equipment throughout the course without any cost)

Price: 4,990 baht (only for tuition fees Students need to have their own launchpad)

(If you would like to 1on1 study, the cost of 2,500 per time)

 

What's Included : 
 
  • Finger sensory separation basics And practice playing Launchpad

  • Practice playing Launchpad to play various audio clips.

  • Practice voice and color settings on the Ableton Live program.

  • Learn how to create forms and launchpad settings for shows.

  • Record images and sounds in the video to promote the set of learners.

Note :

 

  • All learners need to prepare their own launchpad. For use in training and connecting with various devices To be practical

  • Study in groups Each group of up to 4 people can open the course if there are more than 2 students.

  • Software for using Ableton Live Lite

  • Enroll at least 7 days before class starts.

 

คลาสเรียนLaunchpad สอนการใช้งาน และนำLaunchpad ไปต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปใช้แสดง Live Show
หลักสูตร Launchpad เราจะเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้งานจริงกับอุปกรณ์ เพื่อให้เกิดประสบการณ์ในการใช้งานจริง ด้วยหลักสูตรนี้ทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ เพื่อไปพัฒนาความสามารถทางด้านดนตรีอิเลกทรอนิกส์ต่อเนื่องไปได้
Call for Enroll : 095-950-7590